1. <button id="fisyo"><object id="fisyo"></object></button>

  <button id="fisyo"></button>
 2. <rp id="fisyo"><strike id="fisyo"><u id="fisyo"></u></strike></rp>
  <ol id="fisyo"></ol>
  <button id="fisyo"></button>
  M? ch?ng khoáng Th??ng H?i:603969
  Gi?i thi?u C?ng ty

  C?ng ty c? ph?n AG Silver Dragon.M? c? phi?u : 603969.Tên ??y ?? là : C?ng ty c? ph?n TNHH cáp thép d? ?ng l?c Silver Dragon- Thiên Tan Trung Qu?c,là c?ng ty kinh doanh ba l?nh v?c ch? y?u là c?t thép d? ?ng l?c ,???ng s?t cao t?c,cáp thép bê t?ng d? ?ng l?c cho tàu ?i?n ng?m.

  Ti?n than c?ng ty thành l?p n?m 1978 t?i t?nh Hà B?c thành ph? Hà Giang Trung Qu?c, n?m 1988 chuy?n v? Thiên Tan tieesp t?c phát tri?n,T?ng b? n?m ? thành ph? Thiên Tan,hi?n t?i c?ng ty ?? có trung tam k? thu?t c?p qu?c gia,Phòng thí nghi?m c?p qu?c gia,??t b?ng c?p doanh nghi?p có m? hình ??i m?i c?p qu?c gia.

  B?ng giá ch?ng khoán
  国产视频网站在线_中文字幕人妻二无码不卡免费看_茄子怎么做好吃家常菜视频大全_jizz4小孩子亚洲